O firmie

Korzenie firmy Spartan sięgają początku 1990 r. Po wielu przeobrażeniach w październiku 2007 r. akcjonariusze firmy Spartan powołali do życia spółkę celową Spartan Development dla realizacji osiedla Jaworowe Wzgórze. Z końcem 2012 r., dla lepszego zarządzania, Nadzwyczajne Zgromadzenie Spartan Development Sp. z o.o., stosownie do przepisu art. 5381 KSH, wyraziło zgodę na przeprowadzenie podziału Spółki przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt. 4 KSH w drodze przeniesienia części majątku na nowo zawiązane spółki: Spartan Jaworowe Wzgórze Sp. z o.o. oraz Spartan Domy Sp. z o.o., gdzie podział został dokonany na zasadach określonych w planie podziału sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 21 grudnia 2012 r. w trybie uproszczonym.

Wychodząc z założenia, że wszyscy mamy niezbywalne prawo do piękna, położyliśmy duży nacisk na zagospodarowanie terenu osiedla z uwzględnieniem otaczającej go przyrody. Istotne znaczenie miało zachowanie ładu architektonicznego osiedla, tak aby poszczególne jego etapy tworzyły harmonijną całość.
Na każdym etapie przygotowywania inwestycji, począwszy od projektowania, poprzez realizację, aż do sprzedaży, myślimy o ludziach, którzy staną się częścią naszego osiedla i spędzą w nim ważne chwile swojego życia.
Wierzymy, że dzięki naszym staraniom sprostamy oczekiwaniom naszych przyszłych mieszkańców.


pliki do pobrania:

  Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników

  Plan podziału